ARBEIDSTIJDENWET 2012 PDF

Reken met ATW: dagelijkse rusttijd Normale dagelijkse rusttijd De minimale dagelijkse rusttijd voor een werknemer van 18 jaar of ouder is ten minste 11 uur in elk tijdvak van 24 uur. Bekorte dagelijkse rusttijd De normale dagelijkse rusttijd mag 1 x in elk tijdvak van 7 x 24 uur worden ingekort tot 8 uur als dat nodig is door de aard van de arbeid of de bedrijfsomstandigheden. De inkorting is bedoeld om incidenteel overwerken of ploegwisseling mogelijk te maken zonder dat de aanvang van de volgende dienst moet verschuiven. Normaal gesproken moet de rusttijd na deze nachtdiensten ten minste 14 uur zijn en is in elke 7 x 24 uur een bekorting tot 8 uur toegestaan. Er zijn uitzonderingen, mits dat bij collectieve regeling is afgesproken, voor: werk in de audio-visuele sector waar 12 x in 4 weken een bekorting tot ten minste 10 uur mag worden toegepast mits de gemiddelde werkweek niet meer is dan 40 uur per week berekend over 52 weken; werk in het schoonmaakbedrijf waar dagelijks mag worden bekort tot ten minste 10 uur; werk in de verpleging en verzorging waar naast de normale bekorting tot 8 uur in 7 x 24 uur in die periode nog een extra bekorting tot ten minste 10 uur is toegestaan.

Author:Yojora Tulkree
Country:Reunion
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):22 June 2005
Pages:301
PDF File Size:18.14 Mb
ePub File Size:5.29 Mb
ISBN:426-5-81307-593-7
Downloads:13208
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VogorIs reistijd arbeidstijd? Hoe lang is de reistijd in Nederland? Dit blijkt uit de NEA-gegevens van tot en met De reistijd die een werknemer heeft naar de plaats waar het werk gedaan moet worden is voor de meeste van hen gewoon eigen tijd die geen arbeidstijd is. Het gaat dan meestal over woon-werkverkeer waarover de werkgever geen zeggenschap heeft. Als de werknemer voor de reis naar het werk niet onder het gezag van de werkgever staat dan is het geen arbeidstijd.

Anders wordt het als de werkgever gaat bepalen hoe gereisd moet worden. Een artikel in het vakblad arbo van september zet het onderscheid nog eens duidelijk uiteen en stelt ook vast dat de wetswijziging van de Arbeidstijdenwet Atw , waarmee de begrippen "arbeidstijd" en "rusttijd" is gedefinieerd, in feite overcompleet is.

De wetswijziging is op van kracht geworden Stb. De feiten en omstandigheden van de reis zijn bepalend om de tijd al dan niet tot arbeidstijd te bestempelen. Er zijn veel verschillende situaties denkbaar maar voorbeelden die duidelijk zijn met betrekking tot de tijd die het kost om vanuit huis op het werk te komen en weer terug: Geen arbeidstijd dus rusttijd : de medewerker die altijd op dezelfde plaats werkt; de winkelbediende die op enkele vaste locaties zijn werk moet doen; de servicemonteur die de werkauto op het bedrijf moet ophalen om van daaruit zijn dagelijkse werk te gaan doen; de meerijders niet de chauffeur in een personeelsbusje die niet verplicht zijn om daar gebruik van te maken; de monteur die voor langere tijd op dezelfde locatie wordt gestationeerd.

Na hun werkzaamheden werd de bedrijfsauto weer op het regiokantoor gestald. Na een reorganisatie besloot Tyco de regiokantoren te sluiten en werkten de servicemonteurs met hun bedrijfsauto vanuit hun woonplaats. Tyco besloot de reizen vanaf de woonplaats naar de eerste klant en vanaf de laatste klant naar huis niet als arbeidstijd te beschouwen. De uitspraak wijkt volgens Asscher niet af van de eerdere uitspraken van het Hof over de begrippen arbeid en arbeidstijd en legt geen enkele verplichting op met betrekking tot de betaling van reisuren.

Hier een franchise over afspreken gaat dus tegen de uitspraak van het Hof in! Het bedrijf verhuist en wat nu? De werkgever kan besluiten het bedrijf waar je werkt te verhuizen. Als dat netjes in overleg met de OR of PVT wordt besloten kan de individuele werknemer daar weinig aan doen, ook niet als het woon-werkverkeer geen arbeidstijd dus! Uit jurisprudentie blijkt dat een reistijd van 2 uur heen en 2 uur terug geaccepteerd moet worden. Dan wordt bijvoorbeeld transport ter beschikking gesteld of een deel van de reistijd vergoed als ware het arbeidstijd.

Afspraken over een franchise? Zo kon er een franchise met betrekking tot de reistijd worden afgesproken van bijvoorbeeld een 45 minuten voor een enkele reis die dan door de Inspecteur niet werd meegerekend voor de dagelijkse-, wekelijkse- en gemiddelde arbeidstijd. Deze tijd werd gezien als eigen tijd van de werknemer, ofwel rusttijd.

Het is dus helemaal niet ondenkbaar dat er in bedrijven in Nederland voor de ambulante werknemers nog steeds afspraken worden gepraktiseerd die heden ten dage in strijd zijn met bovenstaande uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het is duidelijk dat voor medewerkers die vanuit huis naar de eerste klant of een werk op een wisselende locatie gaan en vanaf de laatste klant of werk weer naar huis gaan geen franchise over de arbeidstijd kan worden afgesproken. Hiermee kan in de meeste gevallen worden bepaald of de reistijd al dan niet als arbeidstijd gerekend moet worden.

Bron: art.

A TITOKZATOS STYLESI ESET PDF

ARBEIDSTIJDENWET 2012 PDF

Maukus Summaries and full texts in the TRAVAIL Legal Database are provided for information purposes only and are not arbdidstijdenwet to replace consultation of the authentic legal texts. Civil Code, Book 7 Art. Limits on overtime hours General limits No specific statutory overtime limit. The employer consults, when scheduling working and rest time, with the concerned employees in case that no representative body exists. Work and Care Act. The rules on changing working hours do not apply to employees who employ fewer than 10 employees. No specific statutory overtime limit.

CONFESSION OF A SHOPAHOLIC BOOK PDF

Arbeidstijdenwet

Faezragore The employer shall organize the work so that the employee performing on-call work consignatie does not exceed 60 hours per week, 40 hours in average in each 16 week period, provided that during this period is assigned, at least 16 times, partly or fully the period between The break may be split into two breaks of at least 15 minutes. Working Hours Decree Art. The rules on changing working hours do not apply to employees who employ fewer than 10 employees. Reference period s The 48 hour limit is an average over a 16 week reference period. ON CALL WORK The employer shall guarantee that in each 28 day period, the employee is not assigned on call work consignatie for at least 14 full days, and that twice 48 consecutive hours are free of any work, including on call work. The provisions on daily rest do not apply in connection with a sudden, unforeseen situation where people are seriously injured or an immediate threat for serious injuries arises, or exceptionally grave damage to property arises or is likely to arise immediately, provided that work cannot be delayed and other measures are not reasonable.

Related Articles