DEBATTEREN OM TE WINNEN PDF

De kunst van het overtuigen. Zaltbommel, Uitg. Haystack, , pp. Moet je mensen kunnen overtuigen van je inzichten, om iets te kopen of een beslissing te nemen? Dan is Debatteren om te winnen iets voor jou.

Author:JoJocage Moogurg
Country:Niger
Language:English (Spanish)
Genre:Spiritual
Published (Last):26 January 2014
Pages:381
PDF File Size:10.47 Mb
ePub File Size:11.43 Mb
ISBN:647-2-48556-557-2
Downloads:94153
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:AkirisarDe kunst van het overtuigen. Zaltbommel, Uitg. Haystack, , pp. Moet je mensen kunnen overtuigen van je inzichten, om iets te kopen of een beslissing te nemen? Dan is Debatteren om te winnen iets voor jou. De auteurs hebben duizenden professionals getraind en begeleid in het overtuigend presenteren, argumenteren en debatteren.

In dit boek helpen ze je op weg om overtuigender te spreken, te argumenteren en te debatteren. Ze geven inzicht in de basisprincipes van retorica en vertalen ze naar de dagelijkse praktijk.

Je leert hoe je je goed kunt voorbereiden op discussies, presentaties, onderhandelingen en vergaderingen. Je krijgt handvatten aangereikt om zelfverzekerd over te komen, en tips om de zenuwen te bedwingen en om spreekangst te overwinnen. Een spreker die zichzelf geloofwaardig presenteert is immers van doorslaggevend belang voor de overtuigingskracht van het betoog.

Een goede spreker spreekt ook de emoties van het publiek aan. De auteurs leggen daarom uit hoe je een gestroomlijnd betoog kan opbouwen, dat de toehoorders blijft boeien. Ze stellen ook een aantal effectieve stijlfiguren voor waarmee je je verhaal krachtiger kan maken. Een deugdelijk betoog moet uiteraard ook stevig onderbouwd zijn.

In het boek wordt uitgebreid ingegaan op deugdelijke argumentatie. Aan de orde komen het onderscheid tussen sterke en zwakkere argumenten, hoe je je op replieken kunt voorbereiden en hoe je adequate tegenargumentatie levert.

Inzicht in de wetmatigheden van het debat kan je helpen om strategischer te argumenteren. De auteurs geven verder een beknopt overzicht van de meest voorkomende soorten drogredenen. Ze vertellen je hoe je ze vlot kunt herkennen, je er zo goed mogelijk kunt op voorbereiden en hoe je ze onschadelijk kan maken.

Daarmee worden debatten inhoudelijk op een hoger plan getild. Wil je overtuigen dan moeten je presentatie, stijl en inhoud ook afgestemd zijn op de doelgroep. Je krijgt tips om soepel in te spelen op je publiek, door middel van een passende presentatie en vorm, en door de argumentatie toe te spitsen op de toehoorders. Dit draagt bij aan nieuwe inzichten en degelijke besluitvorming. In het laatste hoofdstuk komt de essentie van een goed debat aan de orde en hoe je dit in praktijk kunt brengen.

Dit boek is bestemd voor iedereen die overtuigend moet kunnen communiceren. Blijkens de voorbeelden hebben de auteurs vooral mensen uit het bedrijfsleven en de politiek op het oog. Volgens mij kunnen ook leerkrachten en werkers in de non-profitsector er hun voordeel mee doen. De tekst is helder geschreven en laat zich zeer vlot lezen.

Het boek is gebonden, heeft een harde kaft en is daardoor zeer gemakkelijk als naslagwerk te gebruiken. Wie een boodschap kort en helder wil kunnen overbrengen en snel en doeltreffend wil kunnen reageren zal met dit werk zeker zijn voordeel kunnen doen.

AWAKENING OF THE CHAKRAS AND EMANCIPATION PDF

DEBATTEREN OM TE WINNEN PDF

JoJojin Actually, I was excited about everything. Het is belangrijk dat een equity officer bewust bezig is met equity en klachten altijd serieus neemt, specifiek ook voor en na het toernooi. Het evenement duurt 5 dagen: We are very fortunate to have Olivia and Duncan as incredibly hard-working CAs, and I think the organization has been iwnnen in such a way that they are able to do different tasks efficiently. However, this does not mean you should ignore this area of the debate. De volgende debaters vertegenwoordigen Nederlandse universiteiten op Euros. I think they are really good example of how you can become really good as a debating society without being overly harsh or overly competitive. Desalniettemin kan een ander zich toch oprecht beledigd of gekwetst voelen.

INTERPRETACION ELECTROCARDIOGRAMA PDF

Debatteren om te winnen : de kunst van het overtuigen

De kunst van het overtuigen. Zaltbommel, Uitg. Haystack, , pp. Moet je mensen kunnen overtuigen van je inzichten, om iets te kopen of een beslissing te nemen? Dan is Debatteren om te winnen iets voor jou.

FREDDY KALTENBORN PDF

Yozshulrajas De voertaal voor deze updates zal overwegend Engels zijn, om een zo breed mogelijk debatpubliek te kunnen bereiken. SevenTwenty verzorgt ook dit jaar weer live updates van de Nederlandse prestaties. In the first year that I went, it provided me with my first judge break. In dit pleidooi zullen we eerst uiteenzetten waarom het hoofdargument van de voorstanders — het bevorderen van inclusiviteit voor studentennovices — niet word bevorderd. It is still within my lifetime that a war was waged here, it wimnen still within my lifetime that people felt unsafe to speak up, and I think such opportunity remains fragile. Vergelijk het met een brandblusser: It is impossible to determine, within the confines of a BP debate at least, what the specific effect of a motion will be.

Related Articles