DANKON AMIKO PDF

Kiel vi fartas? Como vai s? Mais ou menos. Kaj vi? Mi fartas bone, dankon! Vou bem, obrigado.

Author:Akinocage Mikalmaran
Country:Uruguay
Language:English (Spanish)
Genre:Technology
Published (Last):11 October 2006
Pages:267
PDF File Size:19.9 Mb
ePub File Size:11.29 Mb
ISBN:142-9-83031-597-7
Downloads:29042
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShaktihnHej, Jeppe, envenu! Mi vere ne povas iri al la urbo kiel porko sen pantalono kaj jako. Vidu kiel li rampas. Jen mono. Vi kuru. Mi vokas vin kiel atestantojn, bonuloj! Mi tamen estas tiom deca, ke mi neniam deziris morton al mia edzino. Sed kio okazis? Nu, ja, Mons Kristofersen! Malfermu, Jakob! Kiu estas via komerco?

Vi estas stulta kiel bruto. Jakob eliras. Mi ja scias ke estas kutimo, ke la gastiganto saluttrinkas al la gastoj. Sanon, Jakob! Tio bonfaris en la stomako. Mi faru! Mi devas ree tien. Ho ne, kion vi faros, Jeppe? Mi devas turni. Mia stomako diras faru; mia dorso diras ne. Mi opinias ke jes. Sed la damnita virino image aperas. Kion mi faru? Devigu vian naturon, Jeppe! Ne, tio ne okazu; mi devas for.

Estis fatale, ke mi unue gustumis; nun mi ne kapablas foriri. Kruroj for! Demono splitu vin, se vi ne iros! Ne, tiuj kanajloj damne ne volas. Ili volas reen al la trinkejo. Vi brutoj! Ne, diablo pelu ilin; ili volas reen al la trinkejo. Mi pensis, ke vi ricevis tro malmulte. Jeppe sola. Mi ja estas honesta homo. Sturno kantas el gaja sino. Iris mi sur la verda grundo. Diakono estas fia hundo. Kantis birdo el sia nesto, Peteheja! Diakono estas fia besto.

Tiun kanton mi mem faris, Jakob. Trinkumann, dat dig di Dyvel haal; dat ist digsen envio. Trinku, homo, ke la Diablo vin alprenu; tiu estas la via Ni ja kune servis en la kumpanjo du jarojn.

Das ging fordyvled zu, Jakob! Du kanst wol das ihukommen? Mi ne povas nei, ke mi estis timema La intendanto estas estiminda viro. Mi ne estas tia viro, ke mi deziras, ke la gastoj tro ebriigu sin en mia domo kaj trinku pli ol bone estas por ili. Pensu, ke vi devas iri longan vojon.

Hej, He Miaj gamboj ne volas porti min. Staru, vi kanajloj? Hej do! Kioma horo estas? Hej, Jakob hundsvot, skuster! Staru, vi hundoj! Kien la vojo al la urbo? Staru, mi diras. La besto estas ebria. Vi trinkis kiel kanajlo, Jakob! Vi mezuras kiel turko. Hundsvot: hundinfikilo. Jen, vidu kiom densa la hordeo staras. La farmistoj ja prosperas pli bone dum bonaj tempoj. Kiam ili ion havas, ili drinkas des pli.

Estas ja mortinto. Kuru unu, kaj rigardu, kio estas. Hej ekstaru, Jeppe! Nos offres.

IFIGENIA TERESA DE LA PARRA PDF

Szerkesztővita:Zetey~huwiki

Hi KuboF, Thanks for your note. I agree that image handling is very limited right now. Being able to set the image alignment left, right, center is supposed to be "soon". I believe that "soon" here means in the next few months. You can change the size now, but not specify it in pixels. Select the image and drag a corner; hold down the shift key to get it to jump in 10 pixel increments.

DILBILIMINE GIRI PDF

Juna Amiko

Mia tuta mono malaperis! Li rondrigardis. En la dormejo, li estis sola. Ne tuj li rimarkis la paperon, sur kiu lia nomo estis skribita. Ne longe vivis la espero.

WEBSPHERE MESSAGE BROKER ADMINISTRATION GUIDE PDF

Jeppe sur la Monto - aŭ la Transformita Kamparano

.

ANDANTE Y RONDO AGUADO PDF

Verkoj de Claude Piron

.

Related Articles