FRA SOCIALSTAT TIL MINIMALSTAT PDF

Studiestart Kulturkampen De troede staten ville blive mindre. Han havde skrevet en bog: Fra socialstat til minimalstat. Og forklaringen er egentlig ligetil. Danskerens liv er er blevet statsliggjort. Poul Nyrup Rasmussen vidste godt, staten var blevet for stor og dominerende.

Author:Akinokazahn Malar
Country:Italy
Language:English (Spanish)
Genre:Career
Published (Last):12 March 2010
Pages:472
PDF File Size:12.96 Mb
ePub File Size:20.20 Mb
ISBN:458-6-43481-982-6
Downloads:9928
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MooguzshuraE-post: cgrimga ous-hf. Grimsgaard var medlem av Kvinnsland-utvalget som utredet organiseringen av spesialisthelsetjenesten. Nylig inviterte Legeforeningen ungdomspolitikere til en samling. En representant snudde utfordringen. Mitt inntrykk var at ungdomspolitikerne hadde begrenset kunnskap om, og interesse for, helsepolitikk. Kanskje holdningen ikke uttrykker ungdommelig lettsinn, men snarere speiler det generelle politiske klimaet?

Er i det hele tatt et utilitaristisk prinsipp egnet? Stortingets vedtak stadfestet grensen til kroner, for de av oss med utsikter til normal livslengde. Tallet er hentet fra en enkelt, og omstridt, engelsk studie 2 , 3.

Private forsikringsordninger er blitt vanlige. Offentlige sykehus er overfylte. Vi har gamle bygg og gammelt utstyr. Politikerne holder armlengdes avstand. Velstandsveksten tas i hovedsak ut i privat konsum. Kostnaden til nordmenns feriereiser ble doblet fra til 7. Vi kunne valgt annerledes, men blir ikke forelagt menyen.

Methods for the estimation of the NICE cost effectiveness threshold. Final report. CHE Research Paper. December Tidsskriftets skriftserie. Offline: Not one day more. Lancet ; Mellom politikk og administrasjon. Oslo: Den norske legeforening, Publisert: 4.

BRUJA CONSUMADA PDF

Fra sosialstat til minimalstat

.

CAROBNI BREG TOMAS MAN PDF

Minimalstat

.

Related Articles