INSOLVENTIE VERORDENING PDF

Het rechtsgebied dat zich bezig houdt met insolventie wordt insolventierecht of faillissementsrecht genoemd. De wet schuldsanering heeft zich ontwikkeld tot een aparte specialisatie onder advocaten. Rechters van de afdeling Insolventie behandelen zowel faillissementen als schuldsaneringen. Faillissement Insolventie kan leiden tot faillietverklaring van de schuldenaar op aanvraag van een schuldeiser.

Author:Kigaran Shakami
Country:Burma
Language:English (Spanish)
Genre:History
Published (Last):22 December 2013
Pages:232
PDF File Size:14.33 Mb
ePub File Size:15.3 Mb
ISBN:545-6-65298-219-5
Downloads:12043
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FekasaHet rechtsgebied dat zich bezig houdt met insolventie wordt insolventierecht of faillissementsrecht genoemd. De wet schuldsanering heeft zich ontwikkeld tot een aparte specialisatie onder advocaten. Rechters van de afdeling Insolventie behandelen zowel faillissementen als schuldsaneringen. Faillissement Insolventie kan leiden tot faillietverklaring van de schuldenaar op aanvraag van een schuldeiser.

Dit wordt een steunvordering genoemd. Het verschil is groot: bij faillietverklaring blijven de schulden bestaan na opheffing van het faillissement, bij de WSNP kan een schone lei worden verkregen. Een bedrijf of instelling dat of die niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen kiest er soms voor om zelf aangifte te doen van faillissement om het risico op bestuurdersaansprakelijkheid af te wenden. F is surseance van betaling een alternatief voor faillietverklaring. Surseance blijkt in veel gevallen maar niet altijd later alsnog te leiden tot faillissement.

Een bedrijf of instelling kan na de faillietverklaring proberen door te gaan met onderdelen van het bedrijf en het personeel. Dat wordt een doorstart genoemd. Bij een faillissement van een bedrijf of instelling hebben de werknemers recht op de faillissementsuitkering. Bij faillietverklaring benoemt de rechtbank een curator. De curator wikkelt het faillissement af. Hij stelt een lijst van schuldeisers op, onderzoekt of schuldeisers zijn benadeeld , hij kan maatregelen nemen als de failliet niet meewerkt, hij bepaalt of bepaalde schuldeisers voorrang hebben en hij keert een eventueel overschot na aftrek van kosten uit.

De meeste faillissementen eindigen zonder uitkering aan de schuldeisers. Om toegelaten te worden tot de WSNP moet eerst getracht worden een minnelijk akkoord te bereiken.

Als dit MSNP-traject een overeenkomst tussen schuldenaar en schuldeisers tot stand komt en slaagt wordt het doel: kwijting van de schulden, bereikt onder toezicht van de schuldhulpverlening. De toelating tot de schuldhulpverlening is in Nederland de laatste jaren moeilijker geworden omdat de gemeenten de neiging hebben extra eisen te stellen, soms ten onrechte. Hierdoor is het aantal personen dat tot de WSNP wordt toegelaten al enkele jaren aan het dalen, terwijl de schuldproblemen niet zijn afgenomen.

Als de gemeente schuldhulp weigert, mag de schuldenaar bezwaar maken. Toelating tot de WSNP kan worden afgewezen als sprake is van schulden die niet te goeder trouw zijn ontstaan. Bij een geslaagd beroep op de hardheidsclausule ziet de rechter dat door de vingers. Europese Unie Regelgeving van de Europese Unie is van grote invloed op de nationale wetgeving over insolventie.

De EU-insolventieverordening bepaalt onder meer dat een rechts persoon failliet kan worden verklaard in het land van waaruit de economische belangen worden beheerd COMI-criterium. Dit betekent bijvoorbeeld dat een Belgisch bedrijf in Nederland failliet kan gaan, en andersom. De regelgeving geeft mogelijkheden tot frauduleus gebruik van vennootschappen. Meer lezen over faillissement.

GRISEY PARTIELS PDF

INSOLVENTIE VERORDENING PDF

Europees Insolventierecht: Update Aan de vooravond van een nieuwe stap De internationalisering van het handelsverkeer maakt dat nog slechts weinig insolventieprocedures een puur nationaal karakter hebben. De activa en de passiva van vele schuldenaars vertonen internationale elementen. Het grensoverschrijdende insolventierecht was traditioneel nationaal internationaal privaat recht. Een nationale benadering van grensoverschrijdende insolventieprocedures staat evenwel haaks op de beginselen van de Interne Markt. Om deze reden heeft de Europese wetgever — niet zonder enige moeite — het grensoverschrijdende insolventierecht van de Lidstaten in belangrijke mate geharmoniseerd d.

LEI SECA 11.705 PDF

Europees Insolventierecht: Update

Meztigrel In exercising its powers, the insolvency practitioner shall comply with the law of the Member State within the territory of which it intends to take action, in particular with regard to procedures for the realisation of assets. In that connection, this Regulation should provide for various possibilities. In accordance with Article 3 and Article 4a 1 of Protocol No 21 on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice, annexed to the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, the United Kingdom and Ireland have notified their wish to take part in the adoption and application of this Regulation. Such actions should include avoidance actions against defendants in other Member States and actions concerning obligations that arise in the course of the insolvency proceedings, such as advance payment for costs of the proceedings. This Regulation shall not preclude Member States from charging a reasonable fee for access to the documents or additional information referred to in Article 24 3 via the system of interconnection of insolvency registers. Posts Tagged Insolventieverordening An important judgment for the reach of the Insolvency Regulation.

Related Articles